Activishop Fitness

ปีนผาจำลองสำหรับผู้เริ่มต้น

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

"ปีนผาจำลองสำหรับผู้เริ่มต้น" คือวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเล่นกีฬาปีนเขา หลักสูตรระยะเวลาเรียน 1 ชั่วโมงนี้ครอบคลุมถึงความปลอดภัยทักษะพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับการช่วยเชือกด้านบนอุปกรณ์ปีนเขาในร่มเทคนิคการปีนเขา และราคานี้ก็ครอบคลุมค่าเช่าอุปกรณ์ของคุณสำหรับ 1 ชั่วโมงนี้แล้วเรียบร้อย!

- อุปกรณ์เชือกด้านบนได้รับการรับรองแล้ว

- รวมค่าบริการเช่าเกียร์แล้ว

- แนะนำให้จองล่วงหน้า

- จำกัดสูงสุด 4 คน ต่อครั้ง

- ผู้เข้าร่วมต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 14 ปี

รับจำนวนสูงสุด

4/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

ใช้ได้ตั้งแต่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

500.00 ฿

ราคาต่อรอบ