Activishop Travel Agency

คลาสทำอาหาร

(0 ความคิดเห็น) 
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นก็ต่อเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเพียงพอ หากท่านสนใจ กรุณาจองกิจกรรมและรอการคอนเฟิร์มจากผู้จัดอีกครั้ง

รายละเอียด

  • เรียนทำอาหารครึ่งวันในกรุงเทพ พร้อมเดินทัวร์ตลาดและซื้อของสดมาประกอบอาหาร

  • ชมเครื่องปรุงพื้นบ้านของอาหารไทยระหว่างเดินทัวร์ตลาด

  • ได้เรียนรู้เทคนิคการทำและปรุงอาหารให้เหมือนอาหารไทยจริงๆ

รับจำนวนสูงสุด

8/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

1,200.00 ฿

ราคาต่อรอบ