Activishop Travel Agency

ทัวร์สปีดโบ๊ทรอบเกาะพีพี

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

  • ท่องเที่ยวโดยเรือสปีดโบ๊ทและชมวิวทะเล

  • นำทัวร์โดยไกด์ท้องถิ่น

  • มีบุฟเฟ่ต์อาหารเที่ยงพร้อม

  • มีเครื่องดื่มฟรี

  • บริการรับ-ส่งที่โรงแรมฟรี

  • รวมอุปกรณ์สน็อกเกิล

รับจำนวนสูงสุด

10/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

1,600.00 ฿

ราคาต่อรอบ