Activishop Travel Agency

เดินป่าที่กาญจนบุรี

9 - 12 ปี

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

แผนกางเดินทาง

วันที่1

06.30 รับจากโรงแรมที่คุณพักในกรุงเทพ

09.30 เดินทางถึงกาญจนบุรี โดยไปถึงที่ สุสานสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่แรก

10.00 ถึงพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และ สะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อชมบรรยากาศ

12.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟและโดยสารบนนั้นประมาณ 1 ชั่วโมง

13.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านเรือนแพกิตติ

14.00 ชมพิพิธภัณฑ์ Hellfire-Pass Memorial และเดินทางไปช่องเขาขาดเพื่อสร้างทางรถไฟโดยนักโทษเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง

16.00 พักผ่อนที่น้ำตกไทรโยคน้อย

17.00 กลับไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเรือนแพกิตติ โดยเสิร์ฟในแบบอาหารไทยพื้นบ้าน

18.30 เช็คอินที่แพกิตติ และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

08.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00 เตรียมเช็คเอ้าท์

10.00 เดินทางถึงแพต้นไผ่และถ่ายรูปเล่นตามแม่น้ำแควน้อย

11.30 กลับมาที่เรือนแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 กลับมาที่เรือนแพกิตติเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 เดินทางออกจากเรือนแพกิตติเพื่อกลับกรุงเทพ

เดินทางถึงกรุงเทพก่อน 1 ทุ่มตรง


ราคา 3,800 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์:

เดินทางด้วยมินิบัส

ไกด์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ตั๋วรถไฟ

อาหาร 4 มื้อ (อาหารไทยเป็นเซ็ต)

ขี่ช้าง ขึ้นแพไม้ไผ่

นอนพัก 1 คืนที่เรือนแพกิตติ

ไม่รวมค่าตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และเครื่องดื่ม


รับจำนวนสูงสุด

8/Session

ราคา

ตาราง

การจอง

Asia/Bangkok Time - GMT +7h
จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

3,800.00 ฿

ราคาต่อรอบ